Godkjenninger

Vi har sentralgodkjenning med ansvarsrett innenfor følgende områder:

  • UTF , Veg og grunnarbeider , tiltaksklasse 2
  • UTF, Landskapsutforming , tiltaksklasse 2
  • UTF, Vannforsynings – og avløpsanlegg , tiltaksklasse 2