Godkjenninger

Ansvarsrett_logo_rgb_liten

 

 

 

 

 

Vi har sentralgodkjenning med ansvarsrett innenfor følgende områder:

  • SØK ,  Ansvarlig søker  , tiltaksklasse 1
  • PRO , Prosjekterende , tiltaksklasse 1
  • UTF , Utførende Grunn – og terrenginngrep , tiltaksklasse 2